İhale Birimi Görev Tanım Formu için tıklayınız.

Doğrudan Temin Birimi Görev Tanım Formu için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Birimi Görev Tanım Formu için tıklayınız.

Kiralama Birimi Görev Tanım Formu için tıklayınız.

Baş Şoför Görev Tanım Formu için tıklayınız.