5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu   tıklayınız...
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu   tıklayınız...
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu   tıklayınız...
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği   tıklayınız...
Resmi Yazışma Kuralları    tıklayınız...   
Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğü   tıklayınız...      
Ön Ödeme Usül ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ    tıklayınız...   
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği    tıklayınız...   
2014 Yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57)    tıklayınız...