2019-01-22 17:44:00

Yemek Alımı İhalesi kapsamında;

İşletme Çevresi, İşletme İçi, Gıda Güvenliği, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Zararlı Hşeratlarla Mücadele, İşletmede Kullanılacak Su ve Buz, Personel Hijyeni, Sıvı Atık Hatları ve Katı Atıklatın Depolanması ve Uzaklaştırılması, Teknik Donanım, Alet ve Ekipman, Tedarikçi ve Girdi Kontrol Kriteleri, Taşıma Depolama ve Saklama başlıklarını içerecek şekilde standartlar belirilenerek hazırlanmıştır. Teknik Şartnameye ulaşmak için tıklayınız.

 

Within the scope of the Procurement of Food Procurement;

Operating Environment, In-house, Food Safety, Cleaning and Disinfection, Pest Control, Water and Ice to be used in Operation, Personnel Hygiene, Liquid Waste Lines and Storage and Removal of Solid Waste, Technical Equipment, Tools and Equipment, Supplier and Input Control Criteria, Transport Storage and Storage items are written and standarts included. Click here for Technical Specifications.