Mehmet Yücel TÜRK Daire Başkan V.   mehmetyucel.turk@agu.edu.tr
Nihal ÇOBAN Memur Doğrudan Temin Birimi nihal.coban@agu.edu.tr
Emel ŞEN Memur İhale Birimi emel.sen@agu.edu.tr
Esra AKSAY Bilg.İşlt. Taşınır Kayıt Birimi esra.aksay@agu.edu.tr
Tuncay TAŞKIR Hizmetli (Ş) Taşınır Kayıt Birimi tuncay.taskir@agu.edu.tr
Muhammet N.SÜTŞURUP Memur Doğrudan Temin/İhale Birimi muhammed.sutsurup@agu.edu.tr
Fatoş AYKAŞ Hizmetli (Ş) Evrak Birimi fatos.aykas@agu.edu.tr